Sayfalar

30 Ağustos 2010 Pazartesi

MÜTEVELLİ KASABASI


Yugoslavya, Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk ve Yurtiçi (Doğu Bölgelerimizden) gelen göçmenler ile çabuk gelişerek büyük bir yerleşim haline gelen Mütevelli Kasabası, Manisa İline 26 km. Saruhanlı İlçesine 7 km. uzaklıkta bulunmakta olup, Haziran 1968’de Belediyelik olmuştur.Ulaşım hizmetleri Mütevelli Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine ait olan toplam 7 (yedi) adet Midibüs ile Özel Şahıslara ait olan 3 adet Belediye Denetimli Midibüsler olmak üzere toplam 10 (on) adet Midibüs ile ifa edilmeye çalışılmaktadır.
COĞRAFİ DURUMU :
Mütevelli Kasabası Saruhanlı İlçesine bağlı olup, Doğusunda Develi Köyü, Batısında Karaağaçlı Kasabası, Kuzeyinde Saruhanlı İlçesi ve Güneyinde Koldere Kasabası bulunan 17.600 dekar yüz ölçümüne sahip bir yerleşim alanıdır. Denizden yüksekliği 65 metredir. Mütevelli Kasabası Çamlıca ve Anayurt mahallelerinden oluşmaktadır. Kasabanın nüfusu 3.084’dür.MÜTEVELLİ KASABASININ KÜLTÜR DURUMU :


Kasabamızda bir adet İlköğretim Okulu bulunmaktadır.İlkokulda öğretime başlama 1944 yılında başlar.Ortaokul ise 1970 yılında öğretime başlamıştır. Okul 4 (dört) bina ve 20 (yirmi) dersliktir. 1 adet Anasınıfı ve 16 Şube vardır. Ayrıca 1 Laboratuvar (Fen), 1 adet Kütüphane ve 1 adet Bilgisayar Teknoloji Sınıfı bulunmaktadır. Halihazırda İlköğretim Okulu 1 Müdür, 1 Müdür Yardımcısı, 1 Anasınıfı Öğretmeni dahil olmak üzere 16 kadrolu öğretmen , 4 adet sözleşmeli öğretmen, 2 adet ücretli öğretmen, ve 3 adet sözleşmeli işçi olarak görevlerini yeterli düzeyde yürütmektedir. 211 kız öğrenci ,ve 213 erkek öğrenci mevcuttur.HABERLEŞME :


Kasabamızda 1 adet PTT Şubesi vardır.Santral abone kapasitesi 900 olup kayıtlı abone sayısı 625’dir.Ankesörlü telefon sayısı ise 2 adettir. Belediyemizin internet bağlantısı mevcuttur.

RESMİ DAİRELER

1)Belediye
2)İlköğretim Okulu
3)Mütevelli 9 Nolu Aile Sağlığı Merkezi
4)PTT Şubesi
5)Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı
6)Kur’an Kursu
7)Diyanet Eğitim Merkezi…


Yeni inşa edilen Mütevelli 9 Nolu Aile Sağlığı Merkezi inşaatı tamamlanarak 10.01.2001 tarihinde faaliyete geçmiş olup , Zemin ve 1. kat olmak üzere 2 kattan oluşan binada Zemin kat 8 bölümden , 1. kat ise 4 lojman dairesinden oluşmaktadır.Zemin katta Doktor odası , Muayene Odası , Sağlık Memuru –Ebe Odası , Pansuman Odası , Laboratuar Odası , Riya Odası ve Depo Odalarından teşekkül etmektedir. Mütevelli 9 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde 1 adet Doktor ve 1 adet Ebe görev yapmaktadır. Ayrıca kasabamızda 1 adet Eczane vardır. Bunun yanında Saruhanlı ve Manisa Devlet Hastaneleri ile Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi ile diğer Özel Sağlık Poliklinikleri Sağlık Hizmetlerinden istifade edilmektedir.

BELEDİYENİN BUGÜNKÜ DURUMU :

1) Belediye Başkanı Süleyman KAHRAMANLAR, 2) Yazı İşleri Müdürü Mehmet YATKINER, 3) Şef Hasan BAYRAKTAR, 4)Tahsildar Naci KORKUT, 5) Veznedar Ali YAZILITAŞ , 6) Memur Riza SAĞLIK ve Riza YILMAZ , 7) Zabıta Memurları Hüsnü ÖZSU ve Hıvzullah ALADAĞ,8) İtfaiye Eri Hasan GÖKÇEK’ten oluşan kadrolu memurlar ile 1 adet sözleşmeli personel Funda KAÇAR (İnşaat Mühendisi) görev yapmaktadır.

HALKIN GEÇİM KAYNAĞI

a) Ziraat : Kasaba halkının 17.600 dekar ekilebilir arazisi mevcut olup , bundan 10.000 dekar arazisi sulak arazidir. Bu sebeple verim yüksektir.Başlıca yetişen ürünler mısır, üzüm, hububat, zeytin, sebze, kavun, karpuz olup halk geçiminin büyük bir kısmını ziraatçılıktan sağlamaktadır.


b)Hayvancılık : Mütevelli kasabası büyükbaş hayvancılık önemli ölçüde gelişmiştir. Küçük baş hayvancılık eskiden olduğu gibi önemini korumaktadır.Bunun yanında kasabamız da 3 (üç) adet tavuk çiftliği faal durumda olup, işletmelerde hem besi hem de yumurta üreticiliği yapılmaktadır.


c)Ticaret : Kasabamızda 11 bakkal , 10 kahvehane, 4 berber , 3 kasap, 2 lokanta, 1 değirmen, 3 demirci, 1 lastik tamircisi, 1 fırın, 1 nalburiyeci, 3 marangoz, 1 zahireci, 1 ayakkabı tamircisi, 2 Terzi, 1 Tuhafiyeci, 1 Mobilet Tamircisi ve 1 adet İnternet Cafe faaliyet göstermektedir. Ayrıca 1 adet Çırçır Fabrikası, 1 Akaryakıt İstasyonu, 1 Viol Fabrikası, 1 Salça Fabrikası ve 3 adet Tavuk Çiftliği faaliyet göstermekte olup, kasaba halkımız için az da olsa istihdam yaratmaktadır. Sanayi kuruluşlarında yaklaşık 85 kişi, küçük sanayi sitesinde ise yaklaşık 17 kişi çalışmaktadır.

KONUT DURUMU :


Yeni İmar Yönetmeliği ve Deprem Yönetmeliği Plan, Proje ve Yapı Maliyetlerini arttırdığından, ayrıca genelde kasaba halkının ekonomik durumu iyi olmadığından,


yeterli derecede konut üretilememiş olup ortaya konut yetersizliğini çıkmasına sebep olmuştur. Kasabamızda tek ailelik bahçeli ve bahçesiz evler ekseriyet arz etmektedir.Apartmanlaşma çoğunlukta değildir. Ayrıca kasabamızda kiracılık ve kiralık daire azdır. Ev sahibi sayısı 900, kiracı sayısı yaklaşık olarak 105 adet olup, birden fazla ev sahibi sayısı ise yaklaşık 150 dir. Kasabamızda gecekondu bulunmamaktadır.


İÇME SUYU VE KANALİZASYON :


Beldede 2008 yılına kadar birisi Kır Mevkiinde, diğer 2 (iki)adeti Mera Mevkiinde olmak üzere toplam 3 (üç) adet sondaj kuyusu faaliyette iken bunlardan Mera Mevkiinde bulunan 2 adet sondaj kuyusu çökerek faaliyet dışı kalmıştır.İhtiyaç üzerine 2008 yılında kır mevkiinde 1 adet sondaj kuyusu vurdurulmuş olup şuanda faaliyettedir.Kasabamız içme suyu ihtiyacı motopompla karşılanmaktadır.Kasabamız içme suyu isale hattı uzunluğu 4.5 km, içme suyu şebeke uzunluğu ise 13.5 km’dir.


İçme suyu abone sayısı :1125 adet


Yıllık Tüketilen Su Miktarı : 109.000m3


Kasabamız içme suyu için 500 m3 Depo, ve 4,5 Km.lik su isale hattı yapımı işi Belediyemizce İller Bankasına yaptırılmıştır. Daha evvel yaptırılan 200 m3’lük içme suyu deposu ile oluşan toplam 700 m3’lük içme suyu deposu kasabamız içme suyu ihtiyacını yeterli düzeyde karşılamaktadır.


Belediyemiz imkanları ile yaptırılan 3.500 mt.’lik kasabamız kanalizasyon ana hat inşaatı sayesinde kanalizasyon sorunu da çözülmüştür.Beldede 2002 yılında 15 km olan kanalizasyon, 2002-2008 yılları arası 1 km daha yapılmıştır.
ELEKTRİK DURUMU :


Beldede tüm evlerde elektrik mevcuttur. Kasabamızda 4 (dört) adet 160 k.w.’lık trafo ile 2 (iki) adet ise 250 k.w.’lik trafo bulunmaktadır. Yaklaşık abone sayısı 1183’ü bulup, takriben elektrik tüketimi ise 200.000 kilovat/ 1 ay dır.

BELEDİYE BİNASI:
Belediye binası zemin ve 1. kattan olmak üzere 2 kattan meydana gelmektedir. Belediyeyemiz Hizmet Binası tadilattan geçirilerek vatandaşların daha kaliteli hizmet almalarına imkan sağlayacak bir ortam oluşturulmuştur.
BELEDİYE ARAÇLARI
Belediyemiz, 1 adet yükleyici , 1 adet kamyon , 1 adet binek araç, 1 adet midibüs, 1adet çöp aracı, 1 adet itfaiye aracı, 1 adet pickup, 3 adet traktör ile hizmet vermektedir.